Poskytujeme komplexný upratovací servis v oblasti čistenia a údržby, čistoty ako aj zásobovania hygienickými potrebami, čistiacimi prostriedkami a spotrebným materiálom.
Back To Top